VRÁTENIE TOVARU V ZÁKONNEJ 14-DŇOVEJ LEHOTE

Ako spotrebiteľ máte zo zákona právo vrátiť zakúpený tovar do 14 dní bez udania dôvodu (odstúpiť od kúpnej zmluvy).

Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Tovar nám musí byť vrátený do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.

Toto právo sa nevzťahuje na otvorenú drogériu a kozmetické výrobky. V prípade kozmetických výrobkov a drogérie spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ak ide o predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený. Bez udania dôvodu môže byť vrátený len tovar v neporušených a neotvorených obaloch.

Ako postupovať v prípade vrátenia tovaru ?

E-mailom na info@ekouklizeni.cz nám prosím pošlite informáciu o odstúpení od zmluvy (môžete využiť vzorový formulár) a priložte faktúru. Tovar potom pošlite na našu adresu: Pruské 590, 018 52 Pruské.

Vrátenie peňazí prebehne najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy a to rovnakým spôsobom, akým sme od Vás platbu prijali alebo na váš bankový účet. Vrátime Vám peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie tovaru.

Prosím buďte si vedomí, že:

-predávající nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

-ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

-predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

ZÁRUKA A REKLAMÁCIA

Tovar je možné reklamovať alebo vrátiť podľa existujúcich platných noriem. Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.

V situácii, keď je tovar potrebné zaslať predávajúcemu, koná kupujúci tak, aby bol tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý bude tovar dostatočne chrániť, vyhovuje nárokom na prepravu krehkého tovaru. V prípade, že bol reklamovaný tovar poslaný poštou prípadne prepravnou spoločnosťou, dopravné náklady spojene s odoslaním reklamácie na adresu predávajúceho hradí kupujúci. Odoslanie reklamovaného tovaru späť zabezpečuje predávajúci poštou na svoje náklady. Akýkoľvek iný spôsob prepravy reklamovaného tovaru späť, na vyslovenú žiadosť kupujúceho hradí kupujúci.

Ako mám v prípade reklamácie postupovať ?

Pokiaľ nie je niečo s Vašou zásielkou v poriadku, informujte nás najprv prosím e-mailom na info@ekouklizeni.cz alebo telefonicky na +421 905 408 377

Pokiaľ to situácia vyžaduje, vyzveme Vás na odoslanie reklamovaného tovaru poštou na našu adresu: Pruské 590, 018 52 Pruské. Nezabudnite priložiť doklad o kúpe (faktúru).

Čo mám robiť ak tovar nebol dodaný kompletný alebo bol dodaný iný výrobok ?

Stávať by sa to nemalo 😉 Keď ale k tejto situácii dôjde, obratom nám zavolajte na  +421 905 408 377 alebo pošlite e-mail na info@ekouklizeni.cz

Čo mám robiť ak je tovar poškodený ?

Doručovanie tovaru zabezpečujeme prostredníctvom externých spoločností. Všetky naše zásielky sú uzavreté bezpečnostnou lepiacou páskou. Skontrolujte si prosím zásielku starostlivo pri preberaní od dopravcu.

Ak je balík viditeľne poškodený už pri preberaní zásielky od doručovateľa alebo na pošte, zásielku nepreberajte a nechajte ju vrátiť späť odosielateľovi. Kontaktujte nás čo najskôr telefonicky +421 905 408 377 alebo e-mailom na info@ekouklizeni.cz

V žiadnom prípade prosím nepreberajte porušenej zásielky. Prevzatím zásielky kupujúci potvrdzuje, že zásielka spĺňala všetky podmienky a na neskoršie reklamácie súvisiace s prepravou nebude braný ohľad.

Ak je tovar poškodený, hoci bol obal neporušený, kontaktujte nás čo najskôr telefonicky +421 905 408 377 alebo e-mailom na info@ekouklizeni.cz

Ďalšie info

Na darčeky, ktoré sú poskytované zadarmo, nie je možné uplatňovať žiadne práva spotrebiteľa. Takýto tovar spĺňa podmienky darovacej zmluvy a všetky normy podľa platnej legislatívy SR.

Na vybavenie reklamácie máme zo zákona danú lehotu 30 pracovných dní, zvyčajne však všetko vybavujeme oveľa rýchlejšie.

V prípade akýchkoľvek nejasností nás neváhajte kontaktovať na info@ekouklizeni.cz alebo volajte na +420 774 862 143 / +421 905 408 377